orgelmaker Leyser

 • Arian van der Mark

  Hallo,

  wie kan mij helpen aan informatie over de orgelmaker N. S. Leyser.

  tot nu toe heb ik het oprichtingsjaar, vestigingsplaats en sluitingsjaar van de firma gevonden.

  naast orgels maakten zij ook piano's.

  alle informatie is welkom.

  alvast hartelijk dank,

  Arian vand er Mark

  www.arianvandermark.nl

 • zelf45

  Beste Arian,

  Er bestaat een boek van Pereboom & Leyser, door Henk van Loo, Ton Reijnaerds en Frans Jespetrs geschreven. Uitg.: Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg Maastricht 1998. Zoek de S.O.L. eens op via GOOGLE.

  Kees W.(= zelf45)

 • Arian van der Mark

  Hallo Kees,

  dank voor je reactie. het boek ken ik, maar het is uitverkocht en dus niet meer te leveren.

  wie kan mij aan meer informatie over de orgelmakers Leyser helpen?

  Voor een lokale omroep zoek ik m.n. informatie over L.S. Leyser.

  vriendelijke groet,

  Arian van der Mark.

  www.arianvandermark.nl

 • whzwart

  Tot nu toe gevonden:

  J.C.M. Leyser.

  N.S. Leyser.

  Deze twee broers vestigde zich als zelfstandig orgelmakers te Zutphen. Zonen van de orgelmaker Jean Joseph Leyser?

  Werkzaamheden zijn:

  1876 Hengelo (Gld), Nederlands Hervormde Kerk, reparatie (Fa. Leyser & Zn., Zutphen)

  1881 – 1913 Laren (N.-H.), Rooms-katholieke Kerk, jaarlijks onderhoud (N.S. Leyser, Zutphen)

  1881 Oosterbeek, Rooms-katholieke Bernulphuskerk, reparaties (N. Leyser)

  1883 – 1899 Ruurlo, Nederlands Hervormde Kerk, onderhoud.

  1884 Oosterbeek, Rooms-katholieke Bernulphuskerk, reparatie (Leyser)

  1885 Oosterbeek, Rooms-katholieke Bernulphuskerk, (bij) plaatsing “seraphien-orgel” (Leyser)

  1894 Oosterbeek, Rooms-katholieke Bernulphuskerk, innen orgelhuur (Leyser, Zutphen)

  1895 Brummen, Rooms-katholieke St. Andreaskerk, nieuwbouw (of Pereboom?)

  189. Gendt, Nederlands Hervormde Kerk, nieuwbouw (N.S.? Leyser)

  1900 Lent, Rooms-katholieke Maria Geboorte Kerk, reparaties / nieuw klavier (N.S.(?) Leyser, Zutphen)

  1901 Oosterbeek, Rooms-katholieke Bernulphuskerk, nieuwbouw (Leyser)

  Zie ook bij:

  1968. G. Quaedvlieg, Maastricht orgelstad. NV Leiter – Nypels, Maastricht. 96 pagina’s. Locatie C4.

  1983. Wout van Kuilenburg. Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / Kuijte. Het Noordbrabands Genootschap, Den Bosch. 9070814307. SISO 786.13. UDC 681.816.6(492.93) 192 pagina’s. Locatie E3.

  1988. Frans Jespers, Henk van Loo & Ton Reijnaerdts. Pereboom & Leijser. Orgelmakers te Maastricht. Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. 9070807483. 256 pagina’s. Locatie A2.

  Vriendelijke groeten

  Wim Zwart

 • dkos

  Hallo Arian,

  Het boek schijnt nog te koop te zijn bij antiquariaat Antiqbook, zie ook: http://www.antiqbook.com/books/bookinfo.phtml?bnr=2012697&o=stil&l=nl

  Groet,

  Danny

 • Arian van der Mark

  Dank voor de tip.

  ik heb het boek inmiddels besteld.

  Arian.

 • Arno

  Leijser kwam uit Huissen. Zie Gelders archief.

 • Redactie Prikbord

  Men verzoekt ons uit Huissen (Limburg) voor 't volgende plaats: ,,Met genoegen lezen wij in een der laatste Nommers van de Gazelle de Liège het volgend artikel, betrekkelijk twee onzer stadgenooten, de heeren Peereboom en Leijser. .. Het nieuwe okzaal in de St. Servaas-kerk te Luik, waarvan het houtwerk zoo bijzonder schoon bewerkt is, heeft een orgel ontvangen, komende uit de werkplaatsen der heeren Peereboom eh Leijser van Maastricht, hetwelk volkomen beantwoordt aan het vertrouwen in deze fakteurs gesteld, wier werken tot nu toe weinig in Luik bekend  waren. ledereen bewondert de zuivere afwerking, de kracht en de harmonie der registrature. Dit werk, wij twijfelen geenszins , zal voldoende zijn om de firma der heeren Peereboom en Leijser voordeelig in onze omstreken te doen kennen.Wij twijfelden ook geenszins, dat, toen onze stadgenooten dit werk ondernamen, zij zich met eer en luister er van zouden kwijten, aangezien zij zich reeds een roem in onze stad en omstreken verworven hadden bij de restauratie van het groot orgel in dc St. Servaas-kerk te dezer stede, wat door alle kenners niet alleen geroemd, maar ook bewonderd wordt, zoowel de crescendo op dit orgel, als ook eenige bijzondere nieuwe registers. In het Belgiesch Limburg is hun weg reeds gebaand; daar wordt bijna geen orgel meer vervaardigd, of het wordt hun toevertrouwd; tot volledig bewijs van dit gezegde hebben zij in den korten tijd van driejaren geplaatst de volgende orgels : te Russon, een orgel met twee klavieren; te Lauw, idem ; in St. Jan te Tongeren, idem; te Heerderen, Montenaken, Wolder, Kesselt, Veldwezelt, Hamont en Millen.Wij hebben het vertrouwen dau ook, dat de heeren Peereboom en Leijser steeds op het pad van vooruitgang zullen blijven voortwandclen."Bron: De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad 29-11-1856